แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

แนวปฏิบัติการตรวจคัด

Read more

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตสุขภาพที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 256

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more