กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กยศ. จัดการประชุมสัม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกต

Read more