ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

นายชัยวิชิต  ฉิมลี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH