ปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more