มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมนักเรียนทุนฯ

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) และคณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 ในการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ นักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ในการนี้มีนักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมรับการเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai