ประกาศ การประชุมฝึกซ้อมเพลงพิธีการ ในโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน

ประกาศ การประชุมฝึกซ้อมเพลงพิธีการ ในโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยองค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล และสนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจัดให้มีการประชุมฝึกซ้อมเพลงพิธีการตามโครงการดังกล่าว
เพื่อให้การจัดกิจกรรมประชุมฝึกซ้อมเพลงพิธีการ ในโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึก องค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  คลิกอ่านรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *