กิจกรรม “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ครู-อาจารย์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เปรียบได้ดั่งพ่อแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนปัญญาให้กับศิษย์ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าศิษย์นั้นขอเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยตรง

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น.  ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นประธานในพิธีกิจกรรม “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กิจกรรม “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสำนึกในพระคุณและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์พานไหว้ครูได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม  โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมพิธีในเวลา 06.30 -09.30 น.  และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีในเวลา 09.30 -12.00 น.  มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คน ซึ่งนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาก็ได้ประดิษฐ์พานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์  เพื่อนำมาประกอบพิธีไหว้ครูและใช้ในการประกวดแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai