การประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานการประกวดและสังเคราะห์ โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกโครงการหนึ่ง โดยผ่านเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะครุศาสตร์ บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะวิทยาการจัดการ และบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดประกวดและสังเคราะห์โครงการเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า เป็นกรรมการตัดสิน และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการเชื่อมโยงการปรับปรุงการปฏิบัติสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000.-บาท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500.-บาท ได้แก่คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000.- บาท ได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  =คลิกชมภาพกิจกรรม=ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *