กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดาวน์โหลดกำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายชุดนักศึกษา<< รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล -คณะครุศาสตร์

Read more

มรภ.เลย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันนี้ (20 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big

Read more

ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0029/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 >>คลิกอ่านรายละเอียดประกาศฯ

Read more

บรรยายและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2561-2562

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งมี คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เชาว์ อินใย 

Read more

บรรยากาศกิจกรรม ชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      

Read more

บรรยากาศทำบุญตักบาตร “วันราชภัฏ”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป “วันราชภัฏ”

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสงาน 14 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกิจกรรม  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more