กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

ประกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศการฝึกซ้อมพิธี

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม

Read more

กิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วิชาการ สู่ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒)

กิจกรรมฟังบรรยายให้ค

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH