กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม

Read more

กิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “วิชาการ สู่ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อัตลักษณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒)

กิจกรรมฟังบรรยายให้ค

Read more

บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านกะลาแมคคาเดเมีย

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH