ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ  และ สภานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

Read more

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เวลา 18.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๑ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง” องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง” สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ

Read more

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดถ้ำผาปู่

Read more

จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พิธีซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ พิธีจริง วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

Read more

นักศึกษา มรภ.เลย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดผลงาน เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” (RDPB CAMP 8)

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดผลงาน เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” (RDPB CAMP 8) ซึ่งเข้ารับรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร จัดโดย

Read more

ระบบเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา ทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าระบบ เพื่อบันทึกกิจกรรมที่ตนเองได้เข้าร่วมตลอดปีการศึกษา เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถขอใบทรานสคริปท์(Transcript) กิจกรรม เพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ทำแฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ กับหน่วยงาน รัฐ เอกชน ต่างๆได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เข้าระบบ คลิก >> http://act.lru.ac.th/std_System/ และสามารถสแกน QR

Read more

กิจกรรม “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ครู-อาจารย์ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้านการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เปรียบได้ดั่งพ่อแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนปัญญาให้กับศิษย์ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าศิษย์นั้นขอเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยตรง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น.  ผศ.ดร.เชาว์

Read more

ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1.วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  ณ

Read more

กำหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

กำหนดการโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐

Read more