งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

Social Share

เวลา 18.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ และประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของนักศึกษา และการออกร้านตลานัดวัฒนธรรมจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *