เชิญชวนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Social Share

เชิญชวนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *