ระบบเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

Social Share

นักศึกษา ทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าระบบ เพื่อบันทึกกิจกรรมที่ตนเองได้เข้าร่วมตลอดปีการศึกษา เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถขอใบทรานสคริปท์(Transcript) กิจกรรม เพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ทำแฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ กับหน่วยงาน รัฐ เอกชน ต่างๆได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
เข้าระบบ คลิก >> http://act.lru.ac.th/std_System/
และสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าระบบ ตามภาพได้เลย

สอบถามข้อมูลการใช้งาน ได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *