พิธีมอบทุนการศึกษา พลตำตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

Social Share

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  พลตำตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ในพิธี ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  ตามที่ท่านมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และมหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบทุนให้กับนักศึกษา คณะละ 1 ทุน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000.–บาท/ปี รวมเป็นเงิน 100,000.-บาท และได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย ผกก. สภ.ภูเรือ มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *