ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา

Social Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) คณะครุศาสตร์
(5) คณะวิทยาการจัดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *