มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา

Social Share

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษามอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ให้ครอบครัวผู้ปกครองของนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบเงินกองทุนฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน