ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

Social Share

ปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียดได้ที่ กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *