ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กันยายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ โอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH