การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี (ปี๒-๕)

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินฯ เข้าระบบ DSL เพื่อยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืม และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH