บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้จัดต่อเนื่องทุกๆปี โดยกองพัฒนานนักศึกษา ร่วมกับ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยการส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ และนันทนาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้บริการและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทางเลือกทางการศึกษาแก่เด็ก/เยาวชนภายในจังหวัดเลย

ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิด    ชมภาพกิจกรรมการแสดง  ชมภาพกิจกรรมมอบของขวัญ   ชมภาพกิจกรรมซุ้มสโมสรนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH