ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

…………………………………………………

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อรายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ซึ่งนักศึกษาแสดงความจำนงในการยื่นเอกสาร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  และงานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และได้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  จำนวน  ๑๔๓  คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *