อบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตแมคคาเดเมีย

วันที่ 4 กันยายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตแมคคาเดเมีย ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์
คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมฯ
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัชชา สมจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อนำความรู้ไปขยายผลถ่ายทอดให้กับชุมชนบ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการจัดโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป….
การจัดโครงการดังกล่าว มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างการอบรมอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai