พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันนี้ (29 เม.ย. 65) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษาในปี 2566 ที่จะถึงนี้
นอกจากนี้ยังได้รับฟังกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกสาขาอาชีพในอนาคตของนักศึกษา
และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และศิลปะ ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *