ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การขอกู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)       ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องและ  ผู้กู้รายใหม่  และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.)  รายใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  แล้วนั้น

ทั้งนี้ งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวัน และเวลาสถานที่  ตามที่แนบท้ายประกาศรายชื่อมา  ณ  พร้อมเอกสารแนบท้ายนี้    ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  และ     บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าตึกคณะที่นักศึกษาสังกัด  หรือตรวจสอบได้ที่  www.std.lru.ac.th  ทั้งนี้  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์  ขอกู้ยืมฯและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่  www.std.lru.ac.th    อย่างสม่ำเสมอ

กำหนดการและตารางการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กยศ.กรอ.รายใหม่ 2561

ตรวจสอบรายชื่อรายใหม่

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่ -วันที่-09-08-2561-ศูนย์ขอนแก่น

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่-วันที่-09-08-2561-คณะครุศาสตร์

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่-วันที่-09-08-2561-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่-วันที่-09-08-2561-คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่-วันที่-09-08-2561-คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ประสงค์กู้รายใหม่-วันที่-09-08-2561-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตรวจสอบรายชื่อรายเก่าต่อเนื่อง

รายชื่อผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-ศูนย์ขอนแก่น

รายชื่อผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-คณะครุศาสตร์

รายงานผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รายชื่อผู้ประสงค์จะขอกู้ยืม-รายเก่า-กตน.-วันที่-09-08-2561-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *