บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านกะลาแมคคาเดเมีย

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านกะลาแมคคาเดเมีย และจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน สำหรับนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 40 คน
ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรสังคมได้ฝึกทักษะและใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมในการบูรณาการความรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชนให้กับประชาชนในชุมชน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านกะลาแมคคาเดเมีย และจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน สำหรับนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์จากถ่านกะลาแมคคาเดเมีย และผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อาทิ การทำสบู่เหลว ครีมอาบน้ำ แซมพูสระผม เกลือขัดผิวสมุนไพรหลากสี โดยมี ผศ.นภัสสร วงเปรียว ผ.ศ.ฐิตินันท์ ธรรมโสม และ ดร.ภัทรานุช ผงสุข จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *