จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงานโครงการ ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีเบิกตราพระราชลัญจกร และเข็มตราพระราชลัญจกร อัญเชิญไปยังสนามกีฬาร่วมใจ สถานที่ประกอบพิธีมอบเข็มตรา ขบวนอัญเชิญผ่านแถวนักศึกษา เข้าสู่สนามนำขึ้นตั้งแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประธานในพิธีเบิกเข็มตรามอบแก่ตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำมอบแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 นายกองค์การนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนของพระราชา เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลังพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีจุดเทียนน้อมถวายอาลัยและจุดส่งต่อผู้ร่วมพิธี และกล่าวถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงราชาผู้ทรงธรรม และเพลงมารช์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และชมวีดีทัศน์ “อุดมการณ์ราชภัฏและตราแห่งความภาคภูมิใจ” และชมการแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์ ชุด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ การุณย์จึงมีราชภัฏ พระสถิตย์ในดวงใจราชภัฏเลยตราบนิรันดร์”

โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การบริการวิชาการ ลงพื้นที่วิจัย แก้ไข พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

thThai