กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมโครงการ อบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ และมีนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี การจัดกิจกรรมโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะติดตัวเพื่อการดำรงชีวิตและการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคตที่มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และเป็นนักนวัตกรชุมชน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *