มรภ.เลย ประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิค-19

Social Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการหอพักในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการการประชุม และขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค-19 และช่วยดูแลนักศึกษาในหอพักร่วมกัน หากเกิดเหตุสงสัยให้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนของทางมหาวิทยลัยราชภัฏเลย มีการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และก่อนเปิดภาคเรียนได้มอบให้ทางคณะดำเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนและการจัดห้องเรียนตามมาตรการป้องกันเว้นระยะห่าง และให้นักศึกษาส่วมหน้ากากอนามัย และมีเจ้าหน้าตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเรียน
และมีตัวแทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย แจงแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการหอพักตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค-19 และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เข้าในและปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วง ธันวาคม 2563 – พศจิกายน 2564 ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อน จึงสำรวจข้อมูลความต้องการที่เข้าร่วม ขอความกรุณาทุกท่านตอบข้อมูลโดยด่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน   คลิกกรอกข้อมูลที่นี่