บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Social Share

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้จัดต่อเนื่องทุกๆปี โดยกองพัฒนานนักศึกษา ร่วมกับ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยการส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ และนันทนาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้บริการและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทางเลือกทางการศึกษาแก่เด็ก/เยาวชนภายในจังหวัดเลย

ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิด    ชมภาพกิจกรรมการแสดง  ชมภาพกิจกรรมมอบของขวัญ   ชมภาพกิจกรรมซุ้มสโมสรนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล