กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

Social Share

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กองทุนกู้ให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และนำทักษะไปพัฒนาชุมชน และเป็นคนดีในสังคม

จากนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมจิตใจของการเป็นผู้ให้ เสียสละ แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น และได้ร่วมปล่อยลูกโป่งเปิดงาน ต่อมา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มอบของที่ระลึกแก่นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ชมภาพกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล