การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.กรอ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Social Share

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

…………………………………………………………………………………….

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะเปิดให้สถานศึกษาและนักศึกษา ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบ e–Student loan ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ รายเก่า รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษศูนย์เลยและศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e–Student loan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ >>คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล