บรรยากาศประกวดบุรุษธิดา ฟ้า-ชมพู ประจำปี 2562 LRU FRESHY IDOL 2019

Social Share

วันที่ 27 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวดบุรุษธิดา ฟ้า-ชมพู ประจำปี 2562  LRU FRESHY IDOL 2019 โดย มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  การจัดโครงการประกวดบุรุษธิดา ฟ้า-ชมพู ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆได้แก่ศิลปะและวัฒนธรรมทักษะความสามารถทักษะด้านบุคลิกภาพมีจิตอาสาและพร้อมเป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่นักศึกษา  ชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล