รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Social Share

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๘ ทุน ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๔ คน มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อทดแทนกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๔ ทุน และขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านรายละเอียด      ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒