บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝาย สร้างป่า พัฒนาชุมชน

Social Share

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท เลยปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เลยปิโตรเลียม (2015) จำกัด บริษัท สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการราชภัฏเลยจิตอาสา สร้างฝาย สร้างป่า พัฒนาชุมชน ณ ลำห้วยป่าสร้างโทน บ้านนาบอน หมู่ 10 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก (จิตสาธารณะ หรือ จิตอาสา) ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากนักศึกษา บริษัท เลยปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เลยปิโตรเลียม (2015) จำกัด บริษัท สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด และประชาชนในชุมชนในการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการ  ชมภาพกิจกรรม 1   ชมภาพกิจกรรม 2   ชมภาพกิจกรรม 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒