บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝาย สร้างป่า พัฒนาชุมชน

Social Share

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท เลยปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เลยปิโตรเลียม (2015) จำกัด บริษัท สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการราชภัฏเลยจิตอาสา สร้างฝาย สร้างป่า พัฒนาชุมชน ณ ลำห้วยป่าสร้างโทน บ้านนาบอน หมู่ 10 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก (จิตสาธารณะ หรือ จิตอาสา) ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากนักศึกษา บริษัท เลยปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เลยปิโตรเลียม (2015) จำกัด บริษัท สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด และประชาชนในชุมชนในการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการ  ชมภาพกิจกรรม 1   ชมภาพกิจกรรม 2   ชมภาพกิจกรรม 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินโครงการภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วง ธันวาคม 2563 – พศจิกายน 2564 ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อน จึงสำรวจข้อมูลความต้องการที่เข้าร่วม ขอความกรุณาทุกท่านตอบข้อมูลโดยด่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน   คลิกกรอกข้อมูลที่นี่