กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

Social Share

เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  กองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มี นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน  กิจกรรมภายในงานชมการแสดงของเยาวชนสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนในเครือข่ายของชมรม TO BE NUMBER ONE  และกิจกรรม SHOW AND SHARE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒