บรรยากาศโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Social Share

2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลััยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ
โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้นำนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของการเป็นผู้นำนักศึกษา การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน มีผู้นำนักศึกษาจากหน่วยงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน  คลิกชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒