บรรยากาศโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Social Share

2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลััยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ
โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้นำนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของการเป็นผู้นำนักศึกษา การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน มีผู้นำนักศึกษาจากหน่วยงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน  คลิกชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน