มรภ.เลย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

Social Share

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
วันนี้ (20 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา โรงพยาบาล ชมรม และมูลนิธิต่างๆ ที่มาร่วมเดินขบวนรณรงค์กว่า 1,000 คน
นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจังหวัดเลย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สามารถรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเลยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียงคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเลยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด


สำหรับเส้นทางการเดินขบวนรณรงค์ฯในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ขบวน มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดยขบวนที่ 1 ได้เคลื่อนขบวนตามถนนนกแก้ว ส่วนขบวนที่ 2 ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนร่วมใจ ก่อนไปบรรจบกันที่ศาลากลางจังหวัดเลย เป็นอันสิ้นสุดการเดินขบวนฯ  ชมภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์และการสวมหมวกนิรภัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป…

๑.) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่พักอาศัยหอพักภายนอกในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกประตูทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
๒.) กรณีที่นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่อนุญาตให้นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ประตูเดียว คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย และให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดยังจุดจอดที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ คือ บริเวณโรงเรียนสาธิต (เก่า) และใช้วิธีการเดินไปเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในมหาวิทยาลัย
๓.)ในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยให้จอดรถไว้ภายในหอพักและใช้วิธีการเดินไปเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๔.)ในการควบคุมและบังคับใช้ตามมาตรการการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำจุดตรวจตรงประตูทางเข้า – ออกทุกประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การงดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ขอเชิญนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จองเข้าร่วมอบรม “ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ”
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา เรื่อง “ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ ด้านการคำนวณ” ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่สนใจ ซึ่งรับจำนวนจำกัด 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน เท่านั้น (รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ) (รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ) เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษา จึงให้ผู้สนใจดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มสำรวจตามรายละเอียดนี้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดโครงการต่อไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFIadtaftW8TPMO82kFYPi_zWhi5ccuC60o8Ro6dyzkrBKA/viewform