ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป “วันราชภัฏ”

Social Share

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”
**ได้เครดิตกิจกรรม จำนวน 1 เครดิต
***แต่งกายชุดนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *