ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Social Share

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ  และ สภานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *