งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง”

Social Share

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๑ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง”

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการ “บุญสมมา บูชาน้ำคืนเพ็ง” สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ และสระน้ำข้างอาคารศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *