จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Social Share

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
พิธีซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ พิธีจริง วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ ลานเอนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ( อาคาร ๑๙ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน