ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Social Share

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ดังนี้
1.วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ดาวน์โหลดประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *