ประกาศการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Social Share

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ดังนี้ คลิกอ่านประกาศการแข่งขันประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ภาคปกติ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *