อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

Social Share

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ฝากให้นักศึกษาใหม่ ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่มัวเมาในอบายมุข ให้ใส่ใจในการเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความพยายามให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีห้องสมุดที่ทันสมัยและเพียงพอในการบริการนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม มีศูนย์กีฬาที่พร้อมให้บริการนักศึกษาได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพ มีหอพักบริการนักศึกษาที่ถูกกว่าหอพักรอบนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องใช้จ่ายเงินที่พ่อแม่ส่งให้มาใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะส่วนมากพ่อแม่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ต้องหาเงินส่งให้ลูกเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้สำหรับนักศึกษา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร หรือติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระหว่างศึกษาเล่าเรียน และขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้ยานพาหนะ สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยได้พยายามพัฒนาฝึกฝนนักศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุด เพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น…

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับวันและเวลาจะพระราชทานให้ในโอกาสต่อไป
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th และเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒