อธิการบดีฯให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

Social Share

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ฝากให้นักศึกษาใหม่ ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่มัวเมาในอบายมุข ให้ใส่ใจในการเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความพยายามให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีห้องสมุดที่ทันสมัยและเพียงพอในการบริการนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม มีศูนย์กีฬาที่พร้อมให้บริการนักศึกษาได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพ มีหอพักบริการนักศึกษาที่ถูกกว่าหอพักรอบนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องใช้จ่ายเงินที่พ่อแม่ส่งให้มาใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะส่วนมากพ่อแม่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ต้องหาเงินส่งให้ลูกเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้สำหรับนักศึกษา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร หรือติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระหว่างศึกษาเล่าเรียน และขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้ยานพาหนะ สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยได้พยายามพัฒนาฝึกฝนนักศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุด เพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น…

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน