ประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Social Share

เวลา ๐๙.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมนักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักศึกษาใหม่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับทราบแนวนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ในการอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน