รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

Social Share

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๓ หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงจันทน์ผา หอพักหญิงอินทนิลและหอพักชายภูหอ
หอพักที่เปิดรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้
(๑) หอพักหญิงจันทน์ผา ชั้น ๒ และชั้น ๓  จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ ๗๒ คน
หอพักหญิงจันทน์ผา ชั้น ๔ และชั้น ๕        จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ ๑๐๔ คน
(๒) หอพักหญิงอินทนิล                              จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ ๔๘ คน
(๓) หอพักชายภูหอ                                    จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ ๔๘ คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>ประกาศรับนักศึกษาปี-2-4-เข้าหอพักใน ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *