อธิการบดี มอบนโยบายกาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Social Share

เวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้นโยบายแก่นักศึกษารุ่นพี่ในการเป็นพี่เลี้ยงน้องใหม่และกำกับดูแลน้องใหม่ ตามมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่สร้างสรรค์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่ ที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ณ หอประชุมขุมทองวิไล ชมภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *