ราชภัฏเลยรวมใจ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

Social Share

บรรยากาศบริจาคโลหิต โครงการ “ราชภัฏเลยรวมใจ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561  วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/C9Qu4R

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *