แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุน กยศ กรอ. สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่1/61

Social Share

แบบคำขอกู้ยืมเงิน-กยศ.101,102,103, -และแผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน-รูปภาพบ้าน-รายเก่า-ปี-2-5-ปรับปรุง-19-04-2561
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan1.61.pdf

แนวปฏิบัติ-โครงการ-จิตอาสา-จิตสาธารณะ-ปรับปรุง-15-พ.ค.2560
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan2.61.pdf

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม-การทำโครงการ-จิตอาสา-จิตสาธารณะ-ปรับปรุง-15-พ.ค.2560
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan3.61.pdf

แบบฟอร์มบันทึกเวลา-การทำโครงการ-จิตอาสา-จิตสาธารณะ-ปรับปรุง-16-พ.ค.2560-แนวนอน
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan4.61.pdf

แบบฟอร์มบันทึกเวลา-การทำโครงการ-จิตอาสา-จิตสาธารณะ-ปรับปรุง-16-พ.ค.2560-แนวตั้ง
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan5.61.pdf

บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน-ปีการศึกษา-2561-รายเก่าปี2-5-ปรับปรุง-19เม.ย.61
https://pr.lru.ac.th/images/datastudent/studentloan6.61.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

รุ่นที่ 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะครุศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน

รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 -17.00 .

ณ หอประชุมขุมทองวิไล

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

**แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งสองวัน